Blackthorn

Blackthorn

U Boliviji, Butch Cassidy (sad se naziva James Blackthorn) žudi da još jednom vidi dom, u pustolovini s mladim pljačkašem čineći taj dvojac metom za bande i za zadužene za provedbu zakona. Legenda kaže da je Butch Cassidy poginuo 1908. g. u pucnjavi s bolivijskom vojskom. Istina je da se 20 g. skrivao u Boliviji, i sad je odlučio vratiti se doma.