Djeca s otoka s blagom 3: Tajna otoka s blagom

Treasure Island Kids (3. Film)

Charlie (Nicko Vella), Miranda (Sasha Tilley), Terry, Kaitlin, Ashoka i Jessica još uvijek ljetuju u kampu u vlasništvu Conrada i Wendy, koji za njih vodi nećakinja Ellie. Ashoka, dječak iz Indije, čita knjigu o okultnim i neobjašnjivim stvarima, a na otoku se počnu događati čudne stvari. Ništa ne ide kako bi trebalo, a frustracije su sve veće, te Ashoka odlučuje isprobati svoje sposobnosti. U džungli nalazi drevnu statuu nepoznatog Boga i u strahu pokušava pobjeći, ali umjesto toga pada u zemlju i nestaje.Za nestalim se Ashokom organizira potraga. Statua se počinje obraćati djeci, govoreći “Obi, Obi”. Većina djece vjeruje da je to Božji glas, štuju je i mole joj se. Charlie i Miranda nisu tako sigurni. U raznim krajevima svijeta otkrivane su statue poput njihove, ali svaki put su u skupinama po tri, postavljene tako da tvore trokut.U međuvremenu Ashoka je u bijeloj prostoriji, naizgled bez izlaza. Charlie i Miranda otkrivaju druge dvije statue, a onda i Ashoku. Ellie kontaktira stručnjaka specijaliziranog za takve statue koji s pomoćnicima dolazi na otok. Ashoka priča o podzemnoj prostoriji, te djeca odlučuju istražiti – i uspijevaju. Istina je zanimljiva: vanzemaljac imena Obi, koji je promatrao ponašanje ljudi za svoje doktorsko istraživanje. Došljaci ga hvataju u zamku, ali djeca se odlučuju boriti – uzvraćaju i spašavaju nesretno stvorenje, i šalju ga na u Svemir, na put kući…