Druidi

Druids

Godina je 60. prije Krista. Guttuart, glavni druid moli se za dolazak vođe, jednog čovjeka koji će ujediniti galske klanove. Taj vođa je Celtill ali na krunidbi ga izdaje vlastiti brat. Njegov sin Vercingetorix vidi izdaju i kako mu oca živa spaljuju na lomači. Zaklinje se da će osvetiti oca. Dugo godina skriva se u šumama uz pomoć Guttuarta. Uči druidske mudrosti i tajne i kreće u osvetu. Ubija ubojicu svog oca i postaje vođom svog klana. No, pred njim je još veći izazov – rimljani predvođeni Cezarom žele pokoriti Galiju.