Hamburger Hill

Hamburger Hill

Film temeljen na istinitom događaju iz Vijetnamskog rata. 11. svibnja 1969. Američka 101. zračna divizija poslana je da zauzme stratešku točku na brdu Dong Ap Bia . Iz doline Shau trebali su se probiti i preuzeti kontrolu nad zadanim ciljem. No, naišli su na žestok otpor, pretrpivši velike gubitke u svakom od brojnih pokušaja osvajanja brda. Naziv ’Hamburger Hill’ (Hamburger brdo) asocira na neprijateljsku vatru koja je bila toliko jaka da je svakoga tko se pokušao približiti pretvorila u meso za hamburger. Krvava borba trajala je punih deset dana…