Zavijanje V

Howling V

Nakon 500 godina otvaraju se vrata jednog dvorca u mađarskoj radi turizma. nekoliko odabranih turista iz različitih dijelova svijeta dobiva priliku da ga posjeti. No, uskoro počinje strava…