Kad sam bio pjevač

QUAND J'ETAIS CHANTEUR

Alain Moreau je sredovječni pjevač francuskih ąlagera i uľiva ‘svjetsku’ popularnost u gradu Clarmont-Ferrandu. Premda posla ima i on ga odrađuje bez greąke, Alain je svjestan da njegova karijera viąe neće napredovati. I tada u publici primjećuje lijepu mladu ľenu koja ga osvaja na prvi pogled. Alain preko prijatelja otkriva gdje Marion radi, ali ona u početku nije impresionirana njime. No ąarmantni pjeva neće se lako obeshrabriti…