Majstori za zabave: Korporativno odmaralište Brandix

Party Down: Brandix Corporate Retreat

Donoseći hranu i piće na korporativni team-building , Majstori za zabave naprave si i svoj team-building.