Medvjed zvani Winnie

Bear Named Winnie, A

1914. je godina i početak II. svjetskog rata. U gradiću White River u Ontariju, na putu u vojnički kamp za obuku u Valcartieru u Québecu, poručnik Harry Colebourn, koji ima urođenu povezanost sa životinjama, spašava mladunče mrkog medvjeda od lovca koji je ubio njegovu majku. Ne znajući što drugo da radi s mladunčetom, Harry ga dovodi u kamp kao maskotu i daje mu ime Winnie. Većina se vojnika zbliži s Winniejem, ali takva se maskota protivi željama vođe kanadskih oružanih snaga, pukovnika Barreta. Barret je strog, ali pošten čovjek kojemu veće probleme od Winnieja radi general Hallholland koji svoj položaj u vojsci koristi za vlastitu taštinu. Winnie se uskoro potpuno zbližuje s vojnicima i traži njihovu privrženost i pažnju, što postaje problem, jer uskoro moraju otputovati na bojišnicu…