Mrzi me

She hate me

Kontroverzna crna komedija Spike Leeja, jednog od najutjecajnijih modernih ameri_kih redatelja!

Jedan od najintrigantinjih filmova godine

Tagline:

Sve je istina!

Jedan heteroseksualni mu_arac. 18 lezbijki. Njegova je cijena 10.000 dolara… za svaku.

18 _ena _eli djecu. A on je slu_benik u potrazi za poslom…

Kada biotehnolo_ki slu_benik Jack (Anthony Mackie) optu_i svoje pohlepne _efove
konglomerata koji je u unosnom poslu drogom (Woody Harrelson i Ellen Barkin) za
skandal oko nekih _udnih poslovnih poteza, dogodit _e se mnogo vi_e no _to je o_ekivao.
Pao je na dno, a onda je njegova stara ljubav, Fatina (Kerry Washington) do_la s _udnim prijedlogom: neka postane otac njenog djeteta, bez obaveza. On _eli uzvratiti udarac korporaciji i osniva agenciju za mu_ki escort, s cijenom od 10.000 dolara za no_, kako bi udovoljio bogatim _enama lezbijskih sklonosti. Jack je na visini zadatka, ali njegov _arm ide jo_ dalje… Rastrgan je izme_u ljubavi i novca, ali stvari se zakomliciraju kada dozna da k_i (Monica Bellucci) zloglasnog mafija_kog _efa (John Turturro) _eka njegovo dijete, a mafija otkriva njegove aktivnosti FBI-ju…

“Ako vam je dosta konvencionalnih filmova, ovo britko djelo pravi je lijek!”
– Joe Baltake, Sacramento Bee

“Originalnost i ambicija nose ovaj film, a izvrsna gluma_ka postava to jo_ nagla_ava.”
– Scott Foundas, VARIETY