Opasna osveta

Just Walking

Četiri žene planiraju opasan napad protiv bande meksičkih raspačivača droge. Motivirane osvetom, ova bi mi akcija zauvijek mogla promijeniti sreću zbog moći, požude i novca.