Pokolj nevinih

Slaughter of the Innocent

Detektiv Broderick, uz pomoć svoga sina, lovi dijete-ubojicu, shizofreničara koji vjeruje da je izabran od Boga da bude novi Noa.