Step Up 3

Step Up 3-D

Usko povezana skupina uličnih plesača, u koju spadaju Luke (Malambri) i Natalie (Vinson), povezuje se s brucošem NYU-a Mooseom (Sevani) i natječe protiv najboljih svjetskih hip-hop plesača na važnom natjecanju koje će zauvijek promijeniti njihove živote.