Strast prema hrani

Deli Man

Ovaj se dokumentarac usredotočuje na Ziggyju Gruberu, koji je suvlasnik velikoga delikatesnoga restorana u Houstonu i unuk prvotnoga vlasnika restorana Rialto, prvoga košer restorana na Broadwayu u New Yorku 1920-ih. Restoran je glavna ljubav u životu ovoga čovjeka. Dok film pokazuje i ostale slavne židovske delikatesne restorane na Manhattanu, u Queensu, u Los Angelesu i San Francisu i njihove povijesti, kao i njihov značaj u kulturalnim aspektima hrane, te kako kultura i strast za ovu hranu nestaju. Nekoć je bilo na tisuće ovakvih restorana a sad ih je ostalo 150-ak u cijelom SAD-u.
Pogledajte kako Larry King, Jerry Stiller, Fyvush Finkel, Freddie Roman i Alan Dershowitz kao i neki vlasnici restorana iskazuju svoju ljubav prema kulturi i hrani.