Tajna

SECRET, THE

Jedan život dvije sudbine.

Film o ocu (David Duchovny) čiji se život odjednom mijenja nakon nesreće u kojoj stradaju njegova žena Hannah (Lily Taylor) i kćer Samantha (Olivia Thirby).
Hannah u bolnici umire, no nekim čudom uspijeva svoju dušu preseliti u Samanthu.
Smantha se budi, dolazi k svijesti ali s majčinim sjećanjima.