Vera Drake

Vera Drake

Vera Drake je nesebična žena koja je posve posvećena svojoj obitelji radničke klase koja je voli. Svoje dane provodi obožavajući ih, također se brine i za svog bolesnog susjeda i staru majku. No, tajno posjećuje žene i pomaže im da pobace. Takvo što je ’50-ih godina u Engleskoj protuzakonito. Vera na to gleda kao da pomaže ženama u nevolji, i to čini s osmjehom na licu i uz riječi ohrabrenja. No, kad je vlasti otkriju, Verin svijet i obiteljski život brzo se raspliće.