Zadnji veliki ratnik

GREY OWL

Priča o životu i radu kanadskog lovca na krzna koji želi postati Indijanac.