Archer I, ep.10

Archer I, ep.10

Pitanja glede identiteta Archerova pravoga oca dovode ga u opasnu stupicu… eksplozivno sukobljavanje s Malory.