Archer III, ep.10

Archer III, ep.10

Archer mora pomoći Gilletteu da spasi svoga mlađega brata od nepoštena šerifa u zaleđu Zapadne Virginije.