Archer III, ep.11

Archer III, ep.11

Archer je suočen s dilemom kad se njegova ubijena zaručnica, Katya, čudesno pojavi u Kriegerovom labosu.