Archer III, ep.12

Archer III, ep.12

Archer i njegove kolege iz agencije žale što su ikada krenuli na putovanje do zadnje granice kako bi pokušali sprijeliti katastrofu na međunarodnoj svemisrkoj postaji.