Archer IV, ep.1

Archer IV, ep.1

Archer je izgubio pamćenje i odluči da je jedini lijek vikend u wellnessu.