August

August (1996)

Čehovov Ujak Vanja, prenesen u kontekst Sjevernog Walesa na prijelazu stoljeća, gdje mir i spokoj seoske kuće budu poremećeni dolaskom tiranskog vlasnika imanja i njegove američke žene.