Barut – 3. dio

Gunpower - Part 3

Uoči državnog otvaranja parlamenta, urotnici utovaruju bačve s barutom u tunele ispod Westminsterske palače. Otac Garnet je pod pritiskom da otkrije zavjeru.