Bogata strana Versaja

Bancs Publics

Pratimo svakodnevne živote Parižana koji žive u bogatom predgrađu Versaja.
Život, požuda i ljubav na pariški način.