Bosch VI, ep. 6

Bosch VI, ep. 6

Hotel As: Chandler posreduje u nagodbi koja dovodi do priznanja, dajući Boschu i Edgaru sve što im je potrebno da krenu za Kentovim ubojicom. Bosch je sve dublje u uličnoj gužvi u kojoj je uključena Daisy, a Elizabeth stvara probleme kad sama krene slijediti trag. Irving stvara novu radnu skupinu za borbu protiv beskućništva, a Billets stavlja Vegu i Piercea u neugodan položaj.