Čarobni grad: Dvorci od pijeska

Magic City: Castles Made of Sand

Ike se trudi podmititi službenike da legaliziraju kockanje u kockarnici. Veru posjeti stari prijatelj, pa se Ben pita je li mu žena vjerna. Ike pita svoju bogatu bivšu šurjakinju za uslugu.