Čarobni grad I, ep. 3

Magic City I, ep. 3

Ike se trudi podmititi službenike da legaliziraju kockanje u kockarnici. Veru posjeti stari prijatelj, pa se Ben pita je li mu žena vjerna. Ike pita svoju bogatu bivšu šurjakinju za uslugu.