Čekajući Barbare

Waiting For The Barbarians

Sudac (Mark Rylance), administrator izoliranog pograničnog naselja na granici neimenovanog carstva, veseli se laganoj mirovini do dolaska pukovnika Jolla (Johnny Depp), čiji je zadatak izvještavati o aktivnostima ‘barbara’ i o sigurnosnoj situaciji na granica. Joll, sadist, provodi niz nemilosrdnih ispitivanja i mučenja domorodaca pokušavajući opravdati planiranu operaciju potiskivanja domorodaca još više u brda. Postupanje pukovnika i njegovog isto tako okrutnog zamjenika prema “barbarima” i mučenje mlade žene s kojom je Sudac u vezi, dovode Magistrata do krize savjesti i donkihotskog čina pobune.