Čudo od djeteta

Wonder Boy

Autobiografski dokumentarni film o Olivieru Rousteinu, umjetničkom ravnatelju Balmaina.