Čudovište

Monster, The

Majka i kćer zarobljene su i užasnute nakon prometne nesreće usred mračne šume, gdje živi biće kakvo još niste vidjeli. Nije čovjek. Nije životinja. Kao tisuću konja, kao majčina vika, dječji plač i očev urlik.
Ostanite na svjetlosti.