Dnevnik čuda

Book Of Wonders, The

Majka pronalazi dnevnik svojih sinova u kojemu pišu “10 stvari koje treba obaviti prije smaka svijeta” nakon što je on pao u komu. Počela je raditi jednu po jednu stvar u nadi da će njezin sin vidjeti koliko je život lijep i da se mora vratiti.