Dokaz

Proof

Kći briljantnog no mentalno poremećenog matematičara (nedavno preminuloga) pokušava se dočepati njezina mogućeg naslijeđa: njegove ludosti. No to joj remete jedan on njezinih bivših studenata koji želi pretražiti njegove dokumente i njezina otuđena sestra koja se pojavi da pomogne srediti njegove stvari.