Duhovi I, ep. 8

The Returned I, ep. 8

Odnosi između živih i mrtvih su sve zategnutiji. Živi se izuzetno boje mrtvih, osobito sada kad u grad dolaze noviji i jeziviji. Svatko će morati odabrati stranu…