Dvojnik I, ep. 3

Counterpart I, ep. 3

Sad kad mu je žena na sigurnom u novoj bolničkoj sobi, Howard se brine za nju, dok, na Drugoj strani, Emily Prime doznaje da je Baldwin uhićena. Dok berlinska policija pokušava razjasniti sličnost Baldwin i Nadije Fierro, Quayle doznaje da njegov punac, Roland Fancher, traži da se ona vrati. Prime traži od veleposlanika s Druge strane Claudea Lamberta da ne pusti Baldwin dok je on ne ispita. Baldwin kaže Howardu da njezin odlazak neće zaustaviti ubojstva. Emily Prime kreće na Drugu stranu i ide u veleposlanstvo. Howard i Aldrich prate Baldwin do granice. Emily Prime je drogirana kao dio zamke, a pisma pojašnjavaju da istine više nema.