Elitna postrojba 2

Elite Squad: The Enemy Within

Nakon krvavoga napada na zatvor u Rio de Janeiru da kontroliraju unutarnju pobunu, potpukovnika Roberta Nascimenta i dokapetana Andrea Matiasa optužio je Diogo Fraga za pogubljenje zarobljenika. Matiasa prebace u korumpiranu vojnu policiju a Nascimenta izbace iz BOPE-a. No, Nascimento je sve omiljeniji i upravitelj ga pozove da se udruži sa specijalcima Ureda za sigurnost. Kroz godine, Fraga, koji se oženio bivšom Nascimentovom suprugom, izabran je za državnog zastupnika i Nascimentov sin Rafael ima problema sa svojim biološkim ocem.