Fortitude I, ep.9

Fortitude I, ep.9

Odegard i Dan raspravljaju o slučnostima napada. I da to trebaju tajiti kako ne bi prouzročili paniku u gradu. Frank uzima zakon u svoje ruke. Vincent i Natalie razgovaraju o rezultatima testova na medvjedu s Danom i Odegard. I moraju dalje istraživati. I ispitati Shirleyno tijelo. U međuvremenu, inspektor Morton doznaje istinu o Pettigrewovoj smrti.