Fortitude II, ep.8

Fortitude II, ep.8

Dok nad Fortitudeom sviće dan, i grad i policija bave se nedavnim otkrićem i njegovim tragičnim posljedicama. Kako se strašna priča odmotava, Eric puca, no neki mu ljudi ne vjeruju, a Ingrid i Petra kreću u potragu za istinom.
Dr. Khatri zanima drukčije otkrivenje. Uvjerena da je pronašla znanstveni Sveti gral riskira sve da se dočepa tog čudesnog novog predmeta. Michael se vraća doma, jer više ne polaže nadu na Freyju. Ali možda mu put i nije bio uzaludan, Vincent se zainteresira za smotuljak donešen iz tundre. Sumnja u Munka raste, Michael i Ingrid otkriju da Freyje nema… Dan je traži… No hoće li prvo naći Dana?