Future Man I, ep. 3

Future Man I, ep. 3

Tiger i Wolf odluče da je vrijeme da dr. Kronish umre. Josh nevoljko odluči pomoći. Krene u laboratorij u kojemu naiđe na Jeri, kolegicu koja mu se oduvijek sviđala, i shvati da ona više nije Kronisheva partnerica i da tajne istraživanja prodaje Kinezima! Ubiti Kronisha sad nema smisla – njegovo istraživanje je vani. Tiger i Wolf pojave se u laboratoriju. I Biotici. I napadnu Tiger i Wolfa.