Hemlock Grove II, ep. 7

Hemlock Grove II, ep. 7

Norman organizira okupljanje obitelji u Bijelom tornju da se Roman i Olivia opet nađu sa Shelley. Norman istražuje slučaj iz 1965. o dva ubojstva koja je navodno počinila Olivia. Sve je bliže otkrivanju Olivijine prave prirode. Roman je želi izbaciti s posjeda Bijelog tornja. Kaže da je to nemoguće dok je pacijentica. Roman joj kaže da će i Nadia ići na transfuziju krvi. Olivia mu kaže da J. R. nije njegov biološki otac. Olivia nagovara Galinu da Roman umre na idućoj transfuziji. Bez Romana, Olivia bi mogla zaštititi Nadiju… I zavladati Bijelim tornjem. Miranda vidi Peterovo pretvaranje i svjedoči ubilačkom fanatizmu. Uplaši se i pobjegne s Nadijom.