Homer i Eddie

Homer And Eddie

Čovjeku s mentalnom retardacijom pomaže žena sociopat kako bi ponovno pronašao svojeg oca, koji ga se već davno odrekao.