Homer i Eddie

Homer and Eddie

Čovjeku s mentalnom retardacijom pomaže žena sociopat kako bi ponovno pronašao svojeg oca, koji ga se već davno odrekao.