Ja sam Charlie

I Am Charlie

7. siječnja 2015. g., francuski satirični tjednik Charlie Hebdo postao je ciljem terorističkog napada u kojemu je poginulo 12-ero ljudi, uključujući sjajne francuske karikaturiste Cabua, Wolinskoga, Charba, Tignousa i Honoréa.
Idućega je dana na ulici upucana policajka. 9. siječnja dogodio se još jedan napad i to na francuske Židove. Četiri taoca su ubijena. Ovaj je film snimljen u spomen na sve te žrtve.