Kontinuum I, ep. 9

Continuum I, ep. 9

Dok Carlosu pravi društvo na rutinskoj istrazi farmera koji je kupio velike količine amonij nitrata (gnojivo koje se stavlja u eksplozive i koristi u poljoprivredi), Kiera otkriva da je ta farma zapravo Alecov dom. Ono što se čini kao rutinska provjera brzo postaje napeti oružani sukob kojega vode Julian i njegovi prijatelji.