Kontinuum III, ep. 4

Continuum III, ep. 4

Kierin pogled na svijet postane upitan kad naiđe na suvremenu policijsku korupciju. Sada mora raditi na tome da odriješi krivnje studenta koji je iskorišten kao žrtva u prikrivanju pucnjave u školi u koju su bili uključeni policajci. Carlos uviđa da se utjecaj Liber8-a širi i da nitko nije siguran – čak ni Policijska uprava vancouverska jer je razotkriveno da je Betty dvostruka agentica i njihov je odnos narušen. U međuvremenu, Alec na teži način otkriva kako soba za sastanak odbora nije mjesto za nespremne, jer u želji da vodi Pirona nailazi na otpor korporacijih šefova koji su služili pod njegovim ocem.