Kontinuum III, ep. 6

Continuum III, ep. 6

Kiera i Carlos istražuju zločin Liber8-a koji uključuje bizarnu krađu naizgled bezopasnog kemijskog otpada. Rješavajući slučaj otkrivaju složenu zavjeru Liber8-a da sruše korumpiranu korporaciju te sebe prikažu kao pučke junake, a Policijsku upravu vancouversku kao nesposobnu. Kao da to nije dovoljno, Kiera, kako bi ispunila svoj prvobitni zadatak koji su joj povjerili Slobodnjaci, mora odlučiti s kojim se Alecom treba obračunati ako će zaštititi vremenske skale.