Kralj rijeke

River King, The

Detektiv vjeruje da je ono što se doima kao samoubojstvo studenta možda bila inicijacija koja je pošla po zlu. Prema romanu Alice Hoffman.