Krivotvoritelji

Counterfeiters, The

Potrebno je biti pametan da bi napravio novac, ali genijalac da bi ostao živ. Istinita priča o najvećoj operaciji krivotvoritelja koju su 1936. organizirali nacisti. Salomon Sorowitsch – Sally, kralj svih krivotvoritelja, živi život s kartama, pićem i ženama u nacističkom Berlinu, sve dok ga ne odvedu u koncentracijski logor Mauthausen. Zajedno sa nekoliko odabranih, zbog vještina koje posjeduju, umjesto plinske komore, izabrani su za program „Operacija Berhard“ – krivotvorenje funti i dolara za naciste.