Kruna i zmaj

Crown and the Dragon, The : The Paladin Cycle

Starješine su oduvijek govorile da će se tama spustiti, sjena, koja će okrenuti
brata protiv brata, pošast vatre i čelika. Pošast straha u obličju zmaja. Zmaja kojega jedna osoba može nadvladati. Mlada plemkinja koja mora ispuniti svoj poziv i postati predskazani Paladin. Uz pomoć svog ratnika svjetla uspijeva nadvladati sve prepreke do cilja.