Ljubav je slijepa

Beauty And The Least

Kad kažu ‘ljubav je slijepa’, sigurno govore o Amy i Benu. Amy je lijepa, mlada žena tajanstvene prošlosti. Ben je zabušant i jedino što želi jest ne odrasti. No, Amy u Benu vidi nešto što Ben ne vidi sam u sebi, što Benu daje volju da učini nešto sa svojim životom. Snaga ljubavi (I lijepa djevojka!) ukaže Benu da biti odrastao i nije baš tako loše.