Ljubav na dug

Jules And Dolores

Rio de Janeiro, 1983. g. Peralta radi u osiguravajućoj kući, ali više voli večeri provoditi u kafićima, pijući i kockajući se, no to uglavnom završi gubitkom novca. Peraltovoj je djevojci Dolores dosadilo koristiti sav svoj šarm i umijeće cjenkanja svaki put kad kupuje namirnice, i ustraje da on napokon krene zarađivati novac a ne ga stalno gubiti. Pritisak mu se poveća kad mu vlasnik kockarnice dade rok 10 dana da mu plati ogroman kockarski dug.