Majstori znanstvene fantastike, ep. 1

Masters of Science Fiction, ep. 1

Jedan je čovjek zaključan u beskonačnoj petlji – u njegovu je umu uvijek lijep proljetni dan. Umirući liječnik nemilosrdno ga ispituje, pokušavajući iznuditi priznanje. Je li njegov bijeg u vječno proljeće najgori grijeh od svih?