Moj život

MY LIFE

Smrtno bolestan čovjek priprema se za svoju smrt.