Moj život

My Life

Smrtno bolestan čovjek priprema se za svoju smrt.